Skip navigation

Alle rechten voorbehouden aan Xtence © voor 't Schotsgoed

Deze copyright geldt voor alle scripts, teksten, afbeeldingen e.a. auteursrechtelijk beschermde eigendommen van de auteur.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de volledige website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

't Schotsgoed spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Hiervoor zijn we in geen enkel geval aansprakelijk.

't Schotsgoed is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

't Schotsgoed mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.
't Schotsgoed is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

't Schotsgoed verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Behoudens deze disclaimer, is 't Schotsgoed niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

't Schotsgoed behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan't Schotsgoed de toegang tot de website monitoren.

U zal 't Schotsgoed, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand,Accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Xtence for 't Schotsgoed © all rights reserved


 
script" defer="defer" src="http://mtrack.nl/js/v2.js?c=xtence9&s=wwwscho0924&v=2.1">